38504

İş Sağlığı ve Güvenliği

  • İş kazaları ve meslek hastalıklarının olmadığı, iş kazalarına sebep olabilecek olayların  analiz edildiği ve sürekli azaldığı bir çalışma ortamına ulaşmak için gereken faaliyetleri planlamayı ve gerçekleştirmeyi;
  • Her türlü faaliyet sonucunda, hava kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliğine neden olabilecek atık oluşumunun azaltılmasını ve yasal şekilde bertaraf edilmesini,
  • Çevre ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili tüm kanun, yönetmelik mevzuat ve düzenlemelere uymayı taahhüt ediyoruz.